Cele konferencji:


1. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:

  • gospodarkę finansową rad rodziców,
  • tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
  • współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

2 . przedstawienie projektu nowelizacji Rozdziału 4 ustawy Prawo oświatowe - (Społeczne organy w systemie oświaty) - przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole”

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

PLIKI DO POBRANIA:

  • Program III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja